martes, 25 de febrero de 2014

domingo, 12 de enero de 2014

lunes, 18 de noviembre de 2013

Olívia 
Acrílic en paper

miércoles, 13 de noviembre de 2013

Àlex

Acrílic en paper

sábado, 2 de noviembre de 2013

Exposició pròpia

El muntatge
L'estrella de l'exposició, Buick acabat:

En plena inauguració: